Ranglaköps Gård

Ranglaköps Gård

Ranglaköps Gård är ett typisk småländskt familjeägt jord- och skogsbruk som växt och utvecklats till att idag även kunna erbjuda diverse mat- och kulturupplevelse i form av events, evenemang eller annan catering, stort som smått. Gården drivs idag av Ingmar och Helén Nilsson med hjälp av flera ”lilledrängar” i form av barn och barnbarn.

Ranglaköp har varit i släktens ägor i sex generationer i rakt nedstigande led. Omkring år 1850 flyttade nämligen nämndeman Nils Gustav Bengtsson (född i Granhult, Agunnaryd) tillsammans med sin Hustru Kjerstin Jonasdotter (född i Lövingstorp, Agunnaryd) till Ranglaköp. Mangårdsbyggnaden i Ranglaköp byggdes 1875 med virke från den egna gården samt en del återvunnet virke från den gamla kyrkan i Agunnaryd. Gården Ranglaköp har dock anor från 1500-talet och nämns första gången i ett dokument daterat 1571, då med stavningen ”Ragnillaköp”. Något tidigare än så hade en kvinna vid namn Ragnhild köpt gården och Ragnhilds köp blev sedermera Ranglaköp.

Under historiens gång har släkten bedrivit olika verksamheter med gården som bas. Ingmars morfars far August ägnade sig mest åt hästhandel. August for runt i hela södra Sverige och köpte och sålde hästar. De flesta av turerna gick till Öland, där han köpte vildhästar. Det fanns även ett slakteri på gården. Ingmars morfar Nils var en skogsman och jägare, ett år jagade han räv ända fram till jul, så att de inte hann med att slakta julgrisen förrän dagen innan julafton. Ingmars föräldrar Bertil och Margit köpte sin första traktor i början av 1950-talet och drev en av traktens första maskinstationer. Mjölkproduktion har varit grunden på gården i generationer men i dag bedrivs främst skogsbruk. Det finns dock ett 25-tal nötkreatur som betar det unika backiga och stenbundna odlingslandskapet kring Ranglaköp.

Rulla till toppen